Kancelaria świadczy usługi związane z szeroko rozumianym rzeczoznawstwem majątkowym. Wyceniamy nieruchomości dla różnych celów, poczynając od określania wartości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych po wyceny dla celów skarbowo-podatkowych.

Bardzo chętnie podejmujemy się także zadań związanych z wyceną wartości przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, a także wartości niematerialnych i ograniczonych praw rzeczowych. W celu poznania pełnego zakresu oferowanych usług proszę się zapoznać z zakładką zakres działalności. Swą działalność skupiamy głownie na terenie województwa śląskiego, małopolskiego oraz opolskiego, jednak w zależności od rodzaju zadania chętnie podejmiemy się także współpracy na innym obszarze terytorium kraju Jesteśmy członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i wyceny realizujemy m.in. w oparciu o standardy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ponadto jesteśmy także członkiem Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości IMARS.

Robert Zemela będący założycielem kancelarii posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości o numerze 6738 nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Robert Zemela ukończył także kurs specjalistyczny w zakresie wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowany przez Związek Banków Polskich i posiada świadectwo o numerze 619/2016. Jest także częstym uczestnikiem licznych szkoleń i kursów mając na celu stale zwiększać swoją wiedzę w drodze do zapewnienia Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowemu Robert Zemela lidera rynku nieruchomości.

Wynagrodzenie za zlecane usługi każdorazowo ustalana jest indywidualnie w zależności od stopnia złożoności zadania, wymaganego terminu wykonania oraz wymaganych dokumentów koniecznych do skompletowania.

Serdecznie zapraszam do współpracy

 

Zakres działalności

Podstawowym zakresem działalności firmy jest świadczenie usług związanych z wyceną nieruchomości, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych dla różnych celów.

Kancelaria świadczy ponadto usługi związane z opracowaniem raportów oraz opinii na temat rynku nieruchomości i zachodzących na nim zmian.

Dla inwestorów podejmujących decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości kancelaria służy także pomocą przy opracowywaniu analiz due dilligence, pod kątem prawnym, technicznym oraz ekonomicznym.

Dowiedz się więcej