Współpraca

Jeżeli chcą Państwo nawiązać współpracę!

Kancelaria przy realizacji różnego rodzaju zadań stale współpracuje z szeregiem specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki oraz branże powiązane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości, m.in.

  • uprawnionymi rzeczoznawcami ds. kosztorysowania,
  • inżynierami budownictwa,
  • geodetami,
  • kancelariami radców prawnych i adwokatów,
  • doradcami podatkowymi,
  • biurami pośrednictwa nieruchomości,
  • biurami wyceny nieruchomości.

Współpraca z licznymi wspólnikami pozwala kancelarii na kompleksową realizację wielu zadań wymagających wnikliwej analizy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z kancelarią, to bardzo chętnie zapraszamy do kontaktu.