Zakres działalności

Kompleksowe usługi związane z rynkiem nieruchomości!

Usługi:

  • Wycena nieruchomości
  • Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
  • Wycena przedsiębiorstw i środków trwałych
  • Wycena wartości niematerialnych i prawnych
  • Due dilligence oraz analizy i raporty

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Robert Zemela świadczy kompleksowe usługi związane z rynkiem nieruchomości na potrzeby klientów indywidualnych, przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych i organów administracji państwowej.

Podstawowym zakresem działalności firmy jest świadczenie usług związanych z wyceną nieruchomości, przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, maszyn i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych dla różnych celów

Kancelaria świadczy ponadto usługi związane z opracowaniem raportów oraz opinii na temat rynku nieruchomości i zachodzących na nim zmian. 

Dla inwestorów podejmujących decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości kancelaria służy także pomocą przy opracowywaniu analiz due dilligence, pod kątem prawnym, technicznym oraz ekonomicznym.

Realizację powierzonych nam zadań wykonujemy sumiennie z zachowaniem profesjonalizmu i najwyższych stosowanych standardów. Wyceny realizujemy w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Międzynarodowe Standardy Wyceny (IVSC) oraz Europejskie Standardy Wyceny (EVS). Wyceny środków trwałych przedsiębiorstwa, wartości godziwej oraz wyceny dla celów księgowo – podatkowych realizujemy także w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W trakcie realizacji powierzonych nam zadań niezwykle istotny jest dla nas bezpośredni kontakt z klientem oraz systematyczne informowanie klienta o postępie prac nad powierzonym zadaniem dając Państwu gwarancję rzetelnej obsługi oraz realizację zleceń na najwyższym poziomie.